بازنشدن bios

ADS


mmd 2 هفته قبل

اقا سلام خستع نباشین اقا من رفتم بایوس مودع این chassis intrude رو روشن کردم فک کنم بعد ارورش اومد نمیرع ت ویندوز ووو اینکع دوبارععع هرچقدر del یا f2 رو میزنم نمیرع ت بایوس مودع و اینکع اقا سایتتون عالیع