همه سوال هابرچسب(اختیاری): کارت گرافیک
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
پاسخ داده شدهMohf پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده محسن فخرالدینی پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۷۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده امیرحسین پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۱۶۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده امیرمحمد پرسیده شد ۱۲ ماه پیش • 
۱۵۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده sina_rx560_rog پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۵۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده ramtintorik پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده javad پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۱۸۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده Hadi پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۱۷۸۶۶ بازدید۱ پاسخ رای
پاسخ داده شدهMehdi.A پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۸۴۱ بازدید۱ پاسخ۲ رای
پاسخ داده شدهMahdi.A پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۹۹۲ بازدید۱ پاسخ۲ رای
بسته شده alirezaaaaa پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۷۹۶۱ بازدید۷ پاسخ۰ رای