قبل از پرسیدن سوال به نکات زیر دقت فرمایید:

  •  بعد از انتخاب یک عنوان متناسب با سوال , در قسمت دوم سوال خود را به صورت کامل بپرسید.
  • عنوان انتخاب شده تکراری نباشد.
  • از پرسیدن یک سوال به صورت تکراری و در فاصله زمانی کم خودداری فرمایید.
  • در صورتی که عنوان از قبل وجود داشته باشد در پایین قسمت عنوان به شما نمایش داده میشود.
  • در صورتی که قبلا در سایت ثبت نام کردید , ابتدا وارد شده سپس اقدام به پرسیدن سوال نمایید.
  •  قسمت برچسب اختیاری میباشد.
  • میتوانید از راهنما نیز کمک بگیرید.

۲+۱۷=