همه سوال هادسته بندی: مشکلات نرم افزار
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
باز shayan nemati پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۵۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده nima پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۹۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Yasin shams پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۱۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Shakouri پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۳۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Nima پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۳۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Shayan پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده vahideh پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۴۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده amin937388 پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Taha8888 پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده SAD پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Hamid reza پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۵۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid2535 پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۴۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Saeed پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۵۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۳۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده ali پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۶۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده farhad پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده امین حسن زاده پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده Mohammad پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۶۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Angel پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mohammad پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۷۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده hamid.d پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده علی ب پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده amir پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Parinaz پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده pooyan993 پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۷۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mohammad پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده hassan پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۶۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده nill پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده rezaap72 پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۱ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده مهدیار پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده نعیم پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۶۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mina پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۸۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده رضا پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۷۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mojee پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۶۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Zahra pr پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده N.s پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mohammadkhosravii پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۷۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده Alireza پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده سام پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Porfosor پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۵۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده nasir94 پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mmljgx پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده MF پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده فائزه پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۴۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Amir7788 پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۴۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای