همه سوال هادسته بندی: مشکلات نرم افزار
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
باز bita پرسیده شد ۱ ساعت پیش • 
۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز reza پرسیده شد ۶ ساعت پیش • 
۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهaminseyfAmin Seyf پرسیده شد ۸ ساعت پیش • 
۲۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز رضایی پرسیده شد ۸ ساعت پیش • 
۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز hesam پرسیده شد ۱۰ ساعت پیش • 
۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز WildshahWildshah پرسیده شد ۱۱ ساعت پیش • 
۱۲ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز Omid4Omid4 پرسیده شد ۱۱ ساعت پیش • 
۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز marry_7178marry_7178 پرسیده شد ۱۴ ساعت پیش • 
۱۱ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز پرستو پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز alipkhialipkhi پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۲۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز MehrunMehrun پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۲۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز محمد پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز mahdi پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز sama پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز samaneh12samaneh12 پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز حامد پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۲۱ بازدید۰ پاسخ۱ رای
باز Amin پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز Amin پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهSiavashSiavash پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMohammad پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهدانیال پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmmahdimmahdi پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamin پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmostafa0511mostafa0511 پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز ریحانه طاهری پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز mmahdimmahdi پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز amirspartanamirspartan پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز حسین پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز ForooghForoogh پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز محدمهدی مظهری پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز mrdolattyarmrdolattyar پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهجواد پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهcb26600a5fbce7048608e82394411672علیرضا عین آبادی پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهarshia27arshia27 پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز نصیری پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز عرفان پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز Marzieh aghakhani پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز مهدی پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز محمد قاسمی پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAj پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهابولفضل پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهنوید امیدزاده پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهامین امینی پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهmilerimileri پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای